Propostes de construcció de polítiques púbiques de protecció dels animals urbans de Tarragona i terme municipal Introducció Si els humans ens considerem agents morals i considerem, a més, que també ho són els animals, encara que no es puguin defensar per si mateixos,...