Compromís de dedicar com a mínim el 0,70% dels tributs municipals a polítiques de cooperació per al desenvolupament i solidaritat internacional. Crear la Regidoria de Cooperació, Solidaritat i Cultura de Pau, tot dotant-la d’un equip tècnic especialitzat en...

read more