Som una ciutat patrimoni mundial de la humanitat des de l’any 2000. Valorar aquesta riquesa arqueològica vol dir conservar-la i gaudir-la. Tant el patrimoni, com la nostra història s’han de democratizar i la cultura ha de ser un dels elements que vehiculi l’apropament...

read more