Govern i participació

Elaborar un Pla d’Acció Municipal (PAM) debatut i aprovat per la ciutadania on s’establiran els objectius de la legislatura, es calendaritzaran i s’establiran les prioritats.

Aprovar uns pressupostos participatius atenent als objectius i prioritats acordats al PAM. Uns pressupostos públics i transparents no subjectes a continues modificacions de crèdit. Uns pressupostos que tinguin en compte les necessitats de les persones i siguin realistes amb la realitat financera de l’Ajuntament.

Una gestió transparent dels recursos municipals amb responsabilitat i coherència donant prioritat als aspectes socials amb eficiència i eficàcia.

Una avaluació continuada de la tasca realitzada i dels recursos invertits que permeti conèixer l’eficàcia de les actuacions realitzades en base als interessos comunitaris i no als interessos polítics.

Uns espais de participació ciutadana que facilitin la implicació de la ciutadania en la presa de decisions, la gestió i en el seguiment de les accions que es realitzin.

Un reglament de participació ciutadana que, entre d’altres coses, permeti a la ciutadania i a les organitzacions intervenir i donar la seva opinió en el plenari municipal i, també, que articuli mecanismes que permetin la realització de referèndums sobre temàtiques que afectin directament al municipi.

Un servei d’assessorament al teixit associatiu que cobreixi els aspectes legals, metodològic i organitzatiu respectant la independència de les entitats.

Una conselleria de ciutadania, entitats i participació que es responsabilitzi de desenvolupar aquests processos i espais, coordini els consell de participació existents, promogui l’associacionisme i faciliti els recursos necessaris per enfortir la xarxa associativa de la ciutat.

Com ho farem? Crearem els consells de barri formats per les entitats i la ciutadania per debatre, proposar, gestionar i avaluar el compliment dels acords presos.

Es realitzaran a cada barri assemblees informatives periòdiques on s’explicarà la tasca realitzada i s’avaluarà de forma continuada l’acció municipal.

Es dotaran de continguts les funcions dels consells sectorials de participació dotant-los de pressupost i d’una funció de control i de seguiment. Aquests consells tindran també la responsabilitat d’elaborar i desenvolupar els plans sectorials que els correspongui.

Es crearà un consell d’entitats amb la funció d’enfortir la xarxa associativa de la ciutat, gestió de recursos i subvencions i la cogestió dels equipaments municipals com els Centres Cívics.

Es promourà la creació d’un codi ètic de els entitats que serà la condició per la seva presència en el consell d’entitats i garantirà la participació i la transparència i la gestió interna d’aquestes.

Es procuraran els mitjans i les persones perquè la participació dins de l’Ajuntament sigui una realitat i un compromís de tothom.

Per què ho farem? Perquè volem una nova forma de fer política on la ciutadania participi activament i amb responsabilitat en la presa de decisions i en la opinió d’allò que és públic.

Perquè la gestió dels recursos públics ha de ser responsable i transparent.

Perquè volem una ciutat de persones lliures, responsables i compromeses

Planificar la ciutat: El nostre programa es traduirà en un Pla d’Acció Municipal (PAM) debatut i aprovat per la ciutadania on s’establiran els objectius de la legislatura, es calendaritzaran i s’establiran prioritats.

En les darreres legislatures cap govern municipal ha elaborat, ni fet públic, un Pla d’Acció Municipal prenent les decisions i impulsant projectes sense un debat previ i informant, rarament, a la ciutadania del que es fa.

El Pla Tarragona 2022, un pla estratègic no un pla d’acció, mai s’ha traduït en accions concretes planificades i temporalitzades. La comissió de seguiment del pla que s’havia creat no s’ha reunit mai en aquesta legislatura. Aquest Pla ha esdevenit u més dels més de 20 documents estratègics que hi ha als calaixos de l’Ajuntament.

Malgrat que la web municipal va rebre l’any 2014 un premi a la transparència mai no s’expliquen els grans projectes a la ciutadania. NI tampoc s’expliquen els objectius de legislatura ini el grau de compliment d’aquests.

S’elaboraran un pressupostos participatius atenent als objectius i prioritats acordats al PAM. Uns pressupostos públics i transparents no subjectes a continues modificacions de crèdit.

Periòdicament, mitjançant assemblees de barri, es donarà compte del progrés del PAM, dels objectius complerts, del seu resultat i de les tasques pendents.

L’any 2014 el plenari municipal va aprovar 22 expedients modificatius de crèdit. Això vol dir que, sense donar cap explicació a la ciutadania, es va aprovar una mitjana de 1,8 modificacions al mes dels pressupostos municipals.

El mes de gener de 2015 es va aprovar el primer expedient modificatiu de crèdit. Es a dir abans de l’aprovació definitiva dels pressupostos municipals per a l’any 2015 ja s’han modificat.

0 Comments

Deixa un comentari

Estadísticas

  • 3.727 visitas

D’on ens visiten

Sígueme en Twitter

Categories

Comentaris recents

    Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.información cookies

    ACEPTAR
    Aviso de cookies
    %d bloggers like this: